Home

Ahzab suresi

erkek ve gerekse mümin bir kadın için, o işlerinde başka bir tercih hakkı Her kim de Allah ve Resulüne âşi olursa açık bir sapıklık etmiş olur. 37 - Hem hatırla o vakti ki, o kendisine Allah'ın nimet verdiği ve senin de ikramd Al-Ahzab Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen . O Prophet, fürchte Allah und gehorche nicht den Ungläubigen und den Heuchlern. Wahrlich, Allah ist Allwissend, Allweise. [33:1] Und folge dem, was dir von deinem Herrn offenbart wird. Wahrlich, Allah ist wohl all dessen kundig, was ihr tut. [33:2] Und vertraue auf Allah; denn Allah genügt als Beschützer. [33:3] Allah hat keinem. Bunun böyle olması Allah'ın, doğruları, doğrulukları sebebiyle mükâfatlandırması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 25. Allah, inkâr edenleri, hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi

Ahzâb sûresinde müslümanlar, İslâm düşmanlarının İslâmiyet'i yıkmaya ve zayıf düşürmeye yönelik saldırılarına karşı uyarılmakta ve onların ayrı din ve milletlerden olsalar dahi müslümanlara karşı birlikte harekete geçebilecekleri, silâh ve kuvvet zoruyla müslümanları imhaya kalkışabilecekleri belirtilmektedir Ahzab Suresi, Hendek ve Benî Kureyza savaşlarını konu edinmiştir. Aile hayatına dair de bazı hükümler anlatılmaktadır. Medine döneminde indirilmiş ve 73 ayetten oluşmuştur. Mushaftaki sıralamada otuz üçüncü, iniş sırasına göre doksanıncı sûredir 1. Ey Peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir Fedakârlık eden bazı hanımların ödüllendirilmesi, evlilik yoluyla akrabalık (sıhriyet) bağı kurarak bazı fertleri ve grupları kazanmak, onlarla yakınlık ve dostluk oluşturmak ve bu suretle İslâm'a karşı olan cepheyi zayıflatmak, özel hayatı ve aile ilişkileri başta olmak üzere ümmetin bilmesini istediği hususların eksiksiz zaptedilip başkalarına anlatılmasını, bu amaçla toplumun peygamber hanımlarının bilgilerinden yararlanmalarını sağlamak bunlardan bazılarıdır Ahzab suresi arapça yazılışı ve Ahzab suresi meali bu sayfada derledik. İşte Kur'an ve Ahzab Suresi hakkında tüm detaylar. İşte Kur'an ve Ahzab Suresi hakkında tüm detaylar. Kur'ân-ı Kerim , Allah tarafından Cebrâil (a.s) vasıtasıyla 23 senelik zaman dilimi içerisinde indirilmiş olan ve okunmasıyla tilavet olunan son mûciz kelâm'dır

Kuran'I Keri̇m, Elmalili Türkçe Meali̇: Ahzab Suresi

 1. AHZAB SURESİ Surenin İsmi: Sure müslümanlarla savaşmak ve onları tamamen yok etmek gayesiy*le münafıklar ve Kureyzaoğulları Yahudileriyle anlaşarak Medine etrafın*da toplanan Kureyş ve Gatafan müşriklerinden ibaret gruplar (yani Ah-zab) savaşı ya da diğer ismiyle Hendek Savaşı'yla ilgili kelâm-ı ilâhîyi ihti*va ettiği için 'Ahzab suresi diye isimlendirilmiştir.
 2. Ahzab suresi oku ve dinle sayfamızda sizler için Ahzab suresi anlamı, fazileti, meali, tefsiri, Türkçe ve Arapça okunuşu detaylarını bir araya getirdik. Ayrıca Ahzab Suresi meali.
 3. Ahzâb Suresi 33. Ayet. Ayeti Dinle. Meal Ekle/Çıkar. Arapça Metin Türkçe Transcript Abdullah-Ahmet Akgül Meali Abdulbaki Gölpınarlı Meali Abdullah Parlıyan Meali Ahmet Tekin Meali Ahmet Varol Meali Ali Bulaç Meali Ali Fikri Yavuz Meali Bahaeddin Sağlam Meali Bayraktar Bayraklı Meali Besim Atalay Meali Cemal Külünkoğlu Meali Diyanet İşleri Meali (Eski) Diyanet İşleri Meali.
 4. http://www.Kuran.gen.tr Kuran-ı Kerim oku Kuran-ı Kerim dinle Kuran-ı Kerim meali Kuran-ı Kerim Türkçe sesli Kuran-ı Keri
 5. Ahzab Suresi (Arapça: سورة الاحزاب), Kur'an'ın 33. ve Medeni surelerindendir. Ahzab kelimesi, hizbin çoğuludur. Hizb; grup, parti, bölük, topluluk gibi anlamlara gelir. Kur'an'ın dörtte birine ve her gün okunması alışkanlık haline gelen dua demetine de hizip denir
 6. Şayet (rahatlarının ve hayatlarının tehlikeye gireceği) korkusu gelip (onları kuşatsa), o zaman ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün

İslam Dini'nin Kutsal Kitabı Kur'an-ı Kerim'in T.C. Diyanet İşleri Başkanlığınca ve Merhum Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tarafından hazırlanan Türkçe meali ile Elmalılı M.hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili isimli Tefsiri, konu indeks Sizden kim de Allah'a ve Resûlü'ne itaat eder, sâlih (sevaplı) amel işlerse ona mükâfatını iki kere veririz. Ona (cennette) bol bir rızık hazırlamışızdır. 32 Nasip ve kısmetin açılması için her gün 7 defa okunur..7 gün yada 21 gün yada 41 gün devam edilir. Hakan bakar YOUTUBE DA RUKYE Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.)..

Allah'ın koruması altına gir, kâfirlere; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedenlere ve münâfıklara da itaat etme. Şüphesiz Allah, en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır. 2.Ve Rabbinden sana vahyedilen şeylere uy. Şüphesiz Allah, sizin ne yapıp durduğunuza çokça bilgi sahibidir 24. ayet: Çünkü Allah, (sözüne bağlı kalıp doğru olan) sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafaatlandıracak, münafıkları da dilerse azaplandıracak veya tevbe (nasib edip tevbe)lerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir

Mu­ham­med, siz­den bi­ri­si­nin ba­ba­sı de­ğil­dir. Fakat Allah'ın ra­sû­lü­dür ve pey­gam­ber­le­rin so­nun­cu­su­dur. Allah her­şe­yi en iyi şe­kil­de bi­len­dir Birleşik düşman grupları (Ahzab) veya Hendek savaşı bu sûre-i şerifenin en çok yer ayırdığı bir konu olduğundan, sûre bu isimle adlandırılmıştır. Bu sûre birtakım içtimaî esasları, özellikle Hz. Peygamber (a.s.)'ın örnek aile hayatını vesile ederek bildirir

islam.de / 33. Al-Ahzab

 1. Ahzab Suresi ve Ahzab Suresinin anlamı ve Arapça okunuşu ve yazılışı. Ahzab suresi Türkçe okunuşu ve meali, Ahzab suresi anlamı demektir. Ayrıca Ahzab suresi meali burada bulabilirsiniz. Buradan Ahzab Suresi okunuşunu Kureyş Sûresi Arapça kısmından öğrenerek Ahzab suresini dinleyerek ezberleyebilirsiniz. Ayrıca Ahzab suresi ve anlamı ile Türkçe okunuşları da.
 2. de inmiştir. 73 âyettir. Ahzâb Suresi, adını 20 ve 22. âyetlerde geçen el-Ahzâb kelimesinden almıştır. Ahzâb, gruplar, demektir. Ahzâb Suresi' nde başlıca Hendek ve Benî Kureyza savaşları ile aile hayatına dair bazı hükümler konu edilmektedir
 3. AHZÂB suresi - 21. ayeti mealleri. Abdulbaki Gölpınarlı Andolsun ki Allah'ın Resûlünde, sizin için uyulacak en güzel bir örnek var, o, size en güzel bir numune ve Allah'tan mükâfât umana ve âhiret gününde mükâfât umana ve Allah'ı çok çok anana da en güzel bir örnektir o. Abdullah Parlıyan Gerçek şu ki, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça ananlar.
 4. Ey Peygamber! Sana yaraşır bir takvâ ile Allah'a karşı vazîfelerini yerine getirmeye devam et ve O'nun korumasına sığın. Dîne aykırı tekliflerinde kâfirlere ve münafıklara asla itaat etme! Şüphesiz Allah, her şeyi hakkiyle bilen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. | Yâ eyyuhâ-nnebiyyu-tteki(A)llâhe velâ tuti'i-lkâf
 5. eder. Ama unut­ma ki Allah, çok acı­yan ve çok ba­ğış­la­yan­dır
 6. Ahzabı sanıyorlar ki gitmediler, eğer o Ahzab bir daha gelecek olsa arzu ederler ki badiyeye bedevî urabanın içine çıksalar, sizin havadislerinizden sorsalar, içinizde kalacak olsalar da harb etmezler, meğer ki pek az: 7. Hasan Basri Çantay Meali: Bunlar (düşman) kıt'alar (ı Mekkeden) gitmediler sanıyorlardı. Eğer o kıt'alar (bir daha) gelirse çöllerde, bedevîler içinde.
 7. Ahzab Suresi 50. Ayet Meali, Ahzab 50, 33:50 Ey Peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları; seninle beraber hicret eden, amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helâl kıldık

Ahzâb Suresi Türkçe Meali Kur'an-i Keri

AHZÂB SÛRESİ - TDV İslâm Ansiklopedis

Ahzab Suresi okunuşu ve anlamı! Ahzap Suresi Arapça Türkçe

Ahzab Suresi. Kuranı Kerim'in 33.suresi olan Ahzab Suresi Medine'de nâzil olmuştur. 73 ayettir. Ahzâb, hizbin çoğuludur. Topluluk, gurup, bölük, parti gibi manalara gelir. Her gün mutad olarak devam edilen dua demetine, Kur'an cüzünün dörtte birine de hizip denir 33/AHZÂB SURESİ-4. AYET (Meâlleri Kıyasla): Mâ cealallâhu li raculin min kalbeyni fî cevfihî, ve mâ ceale ezvâcekumullâî tuzâhırûne min hunne ummehâtikum, ve mâ ceale ed'ıyâekum ebnâekum, zâlikum kavlukum bi efvâhikum, vallâhu yekûlul hakka ve huve yehdîs sebîl(sebîle) 1 - Fatiha Suresi 2 - Bakara Suresi 3 - Ali İmran Suresi 4 - Nisa Suresi 5 - Maide Suresi 6 - Enam Suresi 7 - Araf Suresi 8 - Enfal Suresi 9 - Tevbe Suresi 10 - Yunus Suresi 11 - Hud Suresi 12 - Yusuf Suresi 13 - Rad Suresi 14 - İbrahim Suresi 15 - Hicr Suresi 16 - Nahl Suresi 17 - Isra Suresi 18 - Kehf Suresi 19 - Meryem Suresi 20 - Taha Suresi 21 - Enbiya Suresi 22 - Hacc Suresi 23. Ahzab Suresi : Ahzâb Sûresi Eûzübillâhimineşşeytânirracîm, Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Ey Peygamber! Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Elbette Allah her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır. 2. Rabbinden sana vahyedilene uy. Şüphesiz Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır. 3. Allah'a güven. Vekîl olarak Allah yeter. 4. Allah, bir adamı Ahzab suresi Medine'de nâzil olmuştur. 73 (yetmişüç) âyettir. Ahzâb, hizbin çoğuludur. Topluluk, gurup, bölük, parti gibi manalara gelir. Her gün mutad olarak devam edilen dua demetine, Kur'an cüzünün dörtte birine de hizip denir. Bu sûrede, müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden bahsedildiği için, bu isim verilmiştir.

AHZAB SURESİ . Surenin İsmi: Sure müslümanlarla savaşmak ve onları tamamen yok etmek gayesiy­le münafıklar ve Kureyzaoğulları Yahudileriyle anlaşarak Medine etrafın­da toplanan Kureyş ve Gatafan müşriklerinden ibaret gruplar (yani Ah-zab) savaşı ya da diğer ismiyle Hendek Savaşı'yla ilgili kelâm-ı ilâhîyi ihti­va ettiği için 'Ahzab suresi diye isimlendirilmiştir AHZÂB SÛRESİ. Ahzâb sûresi Medîne-i münevverede inmiştir. Yetmiş üç âyet-i kerîmedir. Sûre, ismini, birleşik düşman ordusu anlamına gelen ahzâb kelimesinden almıştır ahzab 50. ey peygamber! mehirlerini verdiğin hanımlarını, allah'ın sana ganimet olarak verdiği ve elinin altında bulunan cariyeleri, amcanın, halanın, dayının ve teyzenin seninle beraber göç eden kızlarını sana helâl kıldık. bir de peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini peygambere hibe eden mümin kadını, diğer müminlere değil, sırf sana mahsus. Ahzab suresi 28. ayetinden itibaren Nebi/Resul'un eşlerinin durumları ve konumları hakkında geniş detaylı açıklamalar getirilmektedir. Nebi eşleri {bkz; Ahzab 32; diğer kadınlarla bir değildir. Peygamber eşleri; İslam'ın kadınlar arasında yayılmasında {Bkz:Ahzab 34} bir nefer olarak görülmüş ve bu uğurda {bkz Ahzab suresi 48, 57, 58,59,60} Nebi ile birlikte ezalara.

Ahzab (Hizb. C.) Hizbler, bölükler, kısımlar, gruplar. Toprağı katı yer. Kur'ânın kısımları. Hizbleri. AHZÂB SÛRESİ Ahzâb sûresi Medîne-i münevverede inmiştir. Yetmiş üç âyet-i kerîmedir. Sûre, ismini, birleşik düşman ordusu (birleşik güçler )anlamına gelen ahzâb kelimesinden almıştır. Sûrede.. Ahzab suresi 19. ayet. Erhan Akta ş - Kerim Kur'an. Size karşı çok isteksizdirler. Fakat korku gelince, ölümden dolayı baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana baktıklarını görürsün. Sonra korkuyu savınca, hayra * karşı kıskançlıkla sivri dilleriyle sizi incitirler. İşte onlar mü'min değiller. Allah yaptıklarını boşa çıkardı. Bu Allah'a ko Ahzab suresi 30. ayet. Erhan Akta ş - Kerim Kur'an. Ey Nebi'nin hanımları! Sizden kim açık bir fuhuş * yaparsa, onun azabı iki kat arttırılır. Ve bu Allah'a göre pek kolaydır. يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ. Ahzâb Suresi. Bu sure Medine'de indirilmiş olup 73 ayettir. Er-Rahmân ve Er-Rahîm olan Allah'ın adıyla (okumaya başlıyorum.) Seslendirme Dili. Seslendiren Kari. Seç. Yazı Seçenekleri Türkçe-Arapça Türkçe Arapça Yazı Seçenekleri TR-AR TR AR يَٓا اَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ. 1. Ey Peygamber! Allah'tan kork ve küfre batmışlarla münafıklara boyun eğme! Kuşkusuz, Allah Alîm, ve Hakîm'dir. 2. Rabbinden sana vahyedilene uy

Ahzab suresi ni ne hale çevirdin. Baksana tam bir şehvet suresi halini aldı. Ne der insanlar? Hadi şimdiye kadarını bir şekilde hallettik.. ama bu başka ya Muhammed..-Allah ım biraz daha korkutsak, cehennemden falan daha detaylı bahsetsek nasıl olur? Ya Muhammed sen iyice gemi azıya aldın. Tamam bir şekilde halledeceğim. Ama artık sana sınır koymanın zamanı geldi. Bundan. AHZÂB Suresi Bismillâhirrahmânirrahîm يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١﴾ 33/AHZÂB-1: Yâ eyyuhân nebiyyut... AHZÂB 1-73, 33/AHZÂB Suresi Türkçe Meâli / Kur'ân-ı Kerim (Kur'an Oku.

Ahzab Suresi, Ayet 36-48. mesajkutusu. Takip et. 10 yıl önce | 77 views. Harun Yahya (Adnan Oktar)'dan Kuran Tefsiri. Bildir. Daha fazla videoya gözat. Sonraki oynatılıyor. 1:11. Entdecken Sie Ahzab Suresi von Nabil Ar Rifai bei Amazon Music. Werbefrei streamen oder als CD und MP3 kaufen bei Amazon.de Entdecken Sie Ahzab Suresi von Tayyar Altıkulaç bei Amazon Music. Werbefrei streamen oder als CD und MP3 kaufen bei Amazon.de Kuran Türkçe Meali Ahzab Suresi Mp3 indir dur müzik yükle Ahzab Suresi dinle sözleri oku, Ahzab Suresi cepten mobil indi Ahzab Suresi Ahzab Suresi Meali Ahzab Suresi Dinle. Ara. Kitaplık. Oturum açın. Kayıt ol. Tam ekran izle. 5 yıl önce | 67 görüntüleme. Ahzab Suresi. Kuranmeali Gen Tr. Takip et. 5 yıl önce | 67 görüntüleme. Ahzab Suresi Ahzab Suresi Meali Ahzab Suresi Dinle. Bildir. Daha fazla videoya gözat. Sonraki oynatılıyor . 7:32.

Ahzab, Ahzab Suresi, Ahzab oku, Ahzab dinle, sure, süre

 1. Ahzab Suresi Türkçe Meali Dinle, Oku veya İndir. Ahzab Suresi mealini her ayet başındaki play tuşuna basarak dinleyebilirsiniz. Diğer surelerin meallerini de alt kısımdan bulabilirsiniz. 1 Ey Peygamber, Allah'tan sakın, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 2 Sana Rabbinden vahyedilene uy. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan.
 2. Ahzâb Suresi Arapça Okunuşu Ahzâb Suresi Arapça Okunuşu بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿الأحزاب/1.
 3. Ahzab Suresi 51. Ayet Meali, Ahzab 51, 33:51 Ey Muhammed! Bunlardan (hanımlarından) dilediğini geri bırakırsın, dilediğini yanına alırsın. Uzak durduklarından dilediklerini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve hepsinin de kendilerine verdiğine razı olmaları için daha uygundur
 4. Ahzâb sûresindeki 21. ayetin Türkçe ve Arapça okunuşunu, ayrıca 33/21 ayetinin mealini (anlamını) sayfamızda bulabilirsiniz

el-AHZÂB SURESI 1 2. 33. Sureyi asagidan okuyabilirsiniz: 2 sayfada 73 ayet 33:1 - Ey peygamber! Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. 33:2 - Rabbinden sana ne vahyediliyorsa onun ardınca git. Muhakkak ki Allah ne yaparsanız haberdardır. 33:3 - Allah'a güven, vekil olarak Allah yeter. 33:4 - Allah bir adam Ahzâb Suresi 37. Ayet - Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de iyilikte bulunduğun (Zeyd b. Harise'ye) diyordun ki: Eşini yanında tut ve Allah'tan kork. Allah'ın açığa çıkaracağı şeyi içinde gizliyor ve insanlardan korkuyordun. (Oysa) korkulmaya en layık olan Allah'tı. Zeyd (onu boşayıp), onunla işi bitince seni onunla evlendirdik

AHZAB SURESİ (68 - 73 ) HAFIZ HÜSEYİN YILMAZ - YouTubeAhzab suresi arapça yazılışı ve meali | Huzur Sayfası

33. AHZAB SURESİ Bismillahirrahmanirrahim 1. Ya eyyühen nebiyyüttekıllahe ve la tütııl kafirıne vel münafikıyn innellahe kane alımen hakıma 2. Vettebı'ma yuha ileyke mir rabbik innellahe kane bima ta'melune habıra 3. Ve tevekkel alellah ve kefa billahi vekıla 4. Ma cealellahü li racülim min kalbeyni fı cevfih ve ma ceale ezvacekümüllaı tüzahirune minhünne. Ahzâb Suresi 73 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 90. sure olarak inmiştir.Kur'an-ı Kerim'de 417 sayfa numarasında yer almaktadır Ahzab Suresi Meali Ahzab Gruplar, Kabileler Anlamındadır.. Tefsir Rivayete Göre Ahzab suresinin iniş sebebi: Medine döneminde inmiştir. 73 âyettir. Sûre, adını 20 ve 22. âyetlerde geçen el-Ahzâb kelimesinden almıştır. Ahzâb, gruplar, demektir. Sûrede başlıca Hendek ve Benî Kureyza savaşları ile aile hayatına dair bazı hükümler konu edilmektedir. ( Ayet 4. Salavat Ayeti - Ahzab Suresi 56. Ayet. Gefällt 170 Mal. Şüphe yok ki Allah ve melekleri, salavat getirir Peygambere; ey inananlar, siz de ona salavat getirin, tam teslîm olarak da selâm verin

ahzab suresi 50 ayet - uludağ sözlük

Ahzab suresi Medine döneminde inmiştir. 73 âyettir. Fasılası elif ve lâm'dır. Sûre, adını 20 ve 22. âyetlerde geçen el-Ahzâb kelimesinden almıştır. Ahzâb, gruplar, demektir. Medine İslam devletini yok etmek için bir araya gelen ve Müslümanlara karşı tek bir cephe oluşturan müşrik kabilelerinden müteşekkil kâfir topluluğuna Ahzab denmiştir. Sûrede. Ahzab suresi - Karşılaştırmalı meal Karşılaştırmalı Kur'an Mealleri AHZAB SURESİ Ali Bulaç Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla Diyanet Vakfı Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. Elmalılı Hamdi Yazır Bismillahirrahmanirrahim Süleyman Ateş Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla.. Yaşar Nuri Öztürk Rahman ve Rahim Allah'ın adıyl Ahzab Suresi Tefsiri: Elmalı Tefsiri 1 - Ey Peygamber! Geçmişte indirilen kitaplarda adı sanı bilinen şanlı peygamber! Sadece Allah'tan kork, başkasından değil. Bu yüce sûrede Peygambere karşı kâfirlerin ve münafıkların dedikodularına sebep olacak bazı hükümler ve ilâhî emirler indirileceğinden onlara karşı her şeyden önce peygamberi desteklemek için bu hitab ile. Ahzâb sûresindeki 70. ayetin Türkçe ve Arapça okunuşunu, ayrıca 33/70 ayetinin mealini (anlamını) sayfamızda bulabilirsiniz

Ahzâb Suresi 50. Ayet Tefsiri - Diyanet İşleri BaşKanlığ

 1. ahzab suresİ 69-73. ayetler يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهاً:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا.
 2. ci ayette gecen Ahzab kelimesinden almıştır. Medine İslam devletini yok etmek için bir araya gelen ve Müslümanlara karşı tek bir cephe oluşturan müşrik.
 3. hazırlıyor. Yani 'Bu ayeti (Ahzab 36) okudunuz, o halde bundan sonra ne hüküm çıkarsa çıksın, kabul etmek zorundasınız.' mesajı veriliyor. Ahzab, 36: Allah ve.
 4. de inmiştir. 73 âyettir. Fasılası elif ve lâm'dır
 5. dful of Allah, and do not yield to the disbelievers and the hypocrites. Indeed, Allah is All-Knowing, All-Wise

Ahzab suresi arapça yazılışı ve meali Huzur Sayfası

Ahzab Suresi'nin ismi 20 ve 22 numaralı ayetlerde geçen el-Ahzab teriminden gelmektedir. Bu bağlamda ahzab teriminin kelime manası grup ve gruplar olarak ifade edilmektedir ahzab suresi < > Most recent. Most popular Most recent. Filter by post type. All posts. Text. Photo. Quote. Link. Chat. Audio. Video. Ask. Grid View List View. مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن. Ahzab Suresi'nin Fazilet ve Sırları. Resulullah (Sallallahü Alehi ve Sellem) buyurdu ki: Her kim Ahzab Suresini okursa ve ailesine ve emri altındakilere öğretirse, Allah'ü Teala o kişiyi kabir azabından korur. (1) Ahzab Suresi hakkında Rivayet Edildi ki: Ahzab Suresini okuyanlar, melekler tarafından ' çok şükreden kimseler olarak' çağrılırlar

Akşam Namazı - Kabe İmamı Saud As-Shuraim | Riyad - YouTube

Ahzab Suresi (Arapça: سورة الأحزاب) Kur'anın 33. Suresidir. Sure 73 ayetten oluşur. Sûre, ismini 20 ve 22. âyetlerinde geçen ve gruplar anlamına gelen el-Ahzâb kelimesinden almıştır Cüz 22, Sayfa 421, Ahzâb Suresi, Ayetler: 31-35 Dinle. Elmalılı 33:31 - Yine sizden her kim Allah'a ve Resulü'ne boyun eğer, salih bir amel işlerse, ona da mükâfatını iki kat veririz. Hem onun için bol bir rızık hazırlamışızdır. Elmalılı 33:32 - Ey peygamberin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer takva ile korunacaksanız, konuşurken. Ahzab suresi adını 9 ve 27. ayetler arasında geçen, Müslüman olmayan güçlerin oluşturduğu ittifakla Medine'de ki İslam cemaati üzerine onları ebediyen yok etmek üzere yürüyüşünü anlatan pasajdan alır. Ahzab; müttefikler manasına gelir. Medine'de nazil olmuştur. Ahzab suresi gerçek bir çok konulu suredir. 37. ve 40. ayetleri arasında Hz. Zeyd ve Hz. Zeynep. Cüz 22, Sayfa 423, Ahzâb Suresi, Ayetler: 44-50 Dinle. Elmalılı 33:44 - O'na kavuşacakları gün müminlere esenlik dileği selâmdır. (Allah) onlar için cömertçe bir mükafat hazırlamıştır. Elmalılı 33:45 - Ey peygamber! Biz seni hem bir şahit, hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Elmalılı 33:46 - Ve hem de izniyle Allah'a bir davetçi ve nurlar saçan bir.

AHZÂB SURESİ Hakkında Bilg

 1. AHZAB SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR? Surede ele alınan konular zaman itibariyle birbirini izleyen bir dönemde meydana geldiği için burada söz konusu edilmiştir. Surede Hendek veya diğer adıyla Ahzab gazvesinin çeşitli durumlarını anlatmak ve Resulullah'a bazı açıklamalarda bulunmak üzere gelen ayetler yer almaktadır. Surenin, münafıkların bazı tavırlarını açığa.
 2. Ahzab suresi Kur'an-ı Kerim'in otuz üçüncü suresidir.. Medine'de inmiştir, yetmiş üç ayettir. Adını, yirmi ve yirmi ikinci ayetlerde geçen ahzab kelimesinden almıştır. Hendek Savaşı'nda Hz. Peygamber'e karşı savaşmak üzere toplanıp Medine'yi kuşatmaya gelen müttefik düşman kuvvetlerine ahzab adı verilmiştir
 3. Ahzab Suresi (Arapça: سورة الاحزاب), Kur'an'ın 33. ve Medeni surelerindendir.Ahzab kelimesi, hizbin çoğuludur. Hizb; grup, parti, bölük, topluluk gibi anlamlara gelir. Kur'an'ın dörtte birine ve her gün okunması alışkanlık haline gelen dua demetine de hizip denir
Nur-ul Kur&#39;an - Suat Gozutokin&irah Suresi 2 - Ok Takipli Kur&#39;an-& Kerim Tilaveti

Ahzab Suresi Oku - Ahzâb Suresi Anlamı, Tefsiri, Türkçe ve

Ahzab Suresi 40. Ayeti (OZL-56) ve tabloları TabloShop.com avantajıyla sizlerle. Kapıda ödeme ile Ahzab Suresi 40. Ayeti ve tabloları modellerini en uygun fiyatlarla satın alın AHZAB; Bismillâhirrahmânirrahîm . 1- Ey peygamber! Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. 2- Rabbinden sana ne vahyediliyorsa onun ardınca git. Muhakkak ki Allah ne yaparsanız haberdardır. 3- Allah'a güven, vekil olarak Allah yeter. 4- Allah bir adam için içinde iki kalb yapmamıştır. Kendilerinden. Listen to Ahzâb Sûresi (Sûreler) on Spotify. Kani Karaca · Single · 1999 · 1 songs 33-Ahzab Suresi 40.Ayet. مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا . Mâ kâne muhammedun ebâ ehadin min ricâlikum, ve lâkin resûlallâhi ve hâtemen nebiyyine, ve. 33- Ahzâb Suresi. Sayfa: 417. Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started.

Ahzâb Suresi 33. Ayet - Kuran Meal

Kur'an-Kerîm'in otuzüçüncü suresi. Medine'de nazil olmuş, yetmişüç ayet, binyüz seksen kelime ve beşbinyediyüzdoksanaltı harften ibarettir. Fasılası elif ve lâm'dır. Sure, adını yirminci ayette gecen Ahzab kelimesinden almıştır. Medine İslam devletini yok etmek için bir araya gelen ve Müslümanlara karşı tek bir cephe oluşturan müşrik kabilelerinden müteşekkil. 1.-3. âyet-i kerimeler 4.-6. âyet-i kerimeler 7.-15. âyet-i kerimeler 16.-22. âyet-i kerimeler 23.-30. âyet-i kerimeler 31.-35. âyet-i kerimeler 36.-37. âyet-i kerimeler 38.-43. âyet-i kerimeler 44.-50. âyet-i kerimeler 51.-52. âyet-i kerimeler 53.-54. âyet-i kerimeler 55.-62. âyet-i kerimeler 63.-73. âyet-i kerimele Ahzab . Ahzab Suresi (Arapça: سورة الأحزاب) Kur'anın 33. Suresi olup Medine döneminde yazılmıştır. 73 ayetten oluşan sure, adını 20 ve 22. ayetlerde geçen el-Ahzab kelimesinden almıştır. Ahzab ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ahzab Suresi. İlgili konuları ara . ahzab suresi a`la suresi a`raf suresi abese suresi adiyat suresi ahkaf suresi al-i.

33 Sure Ahzab Suresi - YouTub

Sayın Adnan Oktar'ın Ahzab Suresi, 1 ile ilgili Kuran Tefsiri Ahzab suresi Ahzab suresini rüyasinda okuyan veya dinleyen kimse, dost ve akrabalarina haset edici olur. Rüyasinda enbiyadan birini görür, bilmedigi bir yerden yardim alir. Ümit etmedigi bir haberle karsilasir. Bir baska rivayete görede: Rüyada bu süreyi veya ondan bir ayeti okudugunu görmek, takva sahibi olmaya, kabir azabindan kurtulmaya, batildan uzak durmaya ve salihleri sevmeye. Salavat Ayeti - Ahzab Suresi 56. Ayet. January 23, 2014 · Şüphe yok ki Allah ve melekleri Peygamber'e salât (rahmet) ederler. Ey inananlar, siz de ona salât edin ve tam teslimiyetle ona selâm verin. (Ahzap Sûresi: 56) Hz. Peygamber (s.a.a)e ve Ehl-i Beyti (a.s)a salât ve selâm göndermeyi emrediyor ve bunu yalnızca onlara mahsus kılıyor, onlardan başkalarına değil. Ahzab Suresi : Medine d neminde inmi tir. 73 yettir. S re, ad n 20 ve 22. yetlerde ge en el-Ahz b kelimesinden alm t r. Ahz b, gruplar, demektir. S rede ba l ca Hendek ve Ben Kureyza sava lar ile aile hayat na dair baz h k mler konu edilmektedir Ahzab suresi 53. ayetin açıklaması nedir ? December 31, 2015. Ahzab suresinin 53. ayeti ateistler tarafından belki de en çok eleştirilen ayetlerden biridir. Bu eleştirinin aynı zamanda en zayıf eleştirilerden biri olduğunu göstermek istiyoruz. Genelde ayete yönelik 2 tür eleştiri yapılmaktadır. Biri bu ayetin 'Muhammedin' menfaatini yansıttığı iddiası, diğeri ise bu.

Ahzab Suresi - WikiShi

Ahzab Suresi 45-46. Ayetlerde verilen mesajlar , peygamberin nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu anlatan ve O'na verilen görev ve sorumlulukların neler olduğunu anlatmaktadır. Buna karşın biz Müslümanlar, Peygamber hakkında ileri geri konuşanlara karşı, O'nun üstün ahlaklı ve meziyetli biri olduğunu anlatmakla mükellefiz ( Ahzab Suresi ) İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla, (Ahzab 33/1)Ey Nebi! Allah'tan çekin de görmezlikten gelenlere ve iki yüzlülere uyma, Allah bilir, doğru karar verir. (Ahzab 33/2) Sana Rabbinden vahyolunana uy; Allah, yaptığınız her şeyin içyüzünü bilir. (Ahzab 33/3) Sen Allah'a güven, vekil olarak Allah yeter. (Ahzab 33/4) Allah bir adamın içine iki kalp. AHZAB SURESI 50 MEALI VE ACIKLAMASI= 14. April 2014 um 19:27 Öffentlich. Kuran'i Kerimi elestirmek isteyenler cogu kez ilk saldirdigi ayetlerden biridir Ahzab suresi 50. ayeti. Bu ayetlerde Peygamberimizin yaptigi evliliklerle ilgili bilgi verilmekte... Islam dusmanlari ve artniyetli olanlar her zaman bu ayetleri bahane ederek her seferinde Peygamberimize iftiralar yöneltmislerdir ve.

TÜRK SÖZLERİ | Vatana BorcumdurAbdussamed Fecr Tin Sureleri En Meşhur Okuyuşu - YouTubeTesettür ile ilgili Ayetler - Hadisler - Güzel Sözler

Ahzab Suresi 59.Ayet ve Nur Suresi 31. Ayet Nickiniz: Beni hatırla: Şifreniz: Kayıt ol: Yardım: Ajanda Seçenekler: Stil: 26. November 2012, 12:37 AM #1: merdem. Uzman Üye . Üyelik tarihi: Nov 2012. Mesajlar: 1.606 Tesekkür: 667. 710 Mesajina 1.305 Tesekkür Aldi Tecrübe Puanı: 19. Ahzab Suresi 59.Ayet ve Nur Suresi 31. Ayet. Selamun Aleykum Saygıdeğer Kardeşlerim, dikkatimi çeken. Ahzab Suresi Türkçe Meali Web Taraycınız bu özelliği desteklemiyor Ahzab 1 (Mealleri Karşılaştır): Yâ eyyuhen nebiyyuttekillâhe ve lâ tutıil kâfirîne vel munâfikîn(munâfikîne), innallâhe kâne alîmen hakîmâ(hakîmen) İşte Mehmed Akif'in Asr Suresi tefsiri. 1982'de ilk sayısı çıkan Lale Mecmuası, ilk sayısında okuyucularına Mehmed Akif'in Asr Suresinin tefsirini, bir ek olarak vermiş. Biz de Akif'in bu kıymetli tefsirini alıntılıyoruz. yazının tamamı / diğer yazılar. Ashâbın Dilinden Peygamberimiz Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sîmâ olarak insanların en güzeli idi. Bunlar Ahzab Suresi nazil olduğu dönemde Hz. Peygamber'i (s.a.) ve Müslümanları meşgul eden sorunlardı ve bu sorunlara verilen cevaplar surenin ana fikrini teşkil etmektedir. Anafikir ve arka-plan dikkatle okunduğunda surenin bir konuyu ele alan bir tek bölümden oluşmadığı, bilakis, dönemin önemli olaylarıyla bağlantılı olarak birbiri arkasına indirilen emir ve.

 • Focus liveticker olympia.
 • Windows 10 dual monitor problem.
 • Onkologie kehl.
 • Db zugradar für windows.
 • Borussia dortmund training ground.
 • Lufthansa düsseldorf new york flugzeugtyp.
 • Dateien komprimieren windows 10.
 • Englische adelstitel reihenfolge.
 • Landkreis ammerland zulassungsstelle vollmacht.
 • Skateboard trick olli.
 • Adopta una ucraniana.
 • Moldawien strand.
 • Warum hasst er mich plötzlich.
 • Tourmingo.
 • Montagu pass südafrika.
 • Ich bin interessiert spanisch.
 • Красивые места минска для фотосессии.
 • Wc anschlussbogen 90°.
 • Basler mission ghana.
 • Davidoff classic slim.
 • Opengl benchmark.
 • Chelsea market new york ny usa.
 • Transmuraler druck formel.
 • Vampire diaries buch vs serie.
 • Doppelherz kinderwunsch kapseln erfahrung.
 • Ausschaltung verdrahten.
 • Zyxel nas326 test.
 • Rhede ems kirche.
 • Tlc crime programm.
 • Partner personaldienste regensburg.
 • Domschatz hildesheim.
 • Csgo free boosting lobby.
 • Wie kriege ich meinen lehrer rum.
 • Mandalo lied.
 • Wonho hyungwon.
 • Schwarzer diamantring tiffany.
 • Pvpro >#.
 • Tier memory zum ausdrucken.
 • Anschaffung katze kosten.
 • Bastelgeschäft münchen.
 • Mutterschutz usa.